سامانه‌ هوشمند حوزه‌ حمل و نقلِ بارِ زمینی. سرویسی هوشمند و متمایز با سایر خدمات حمل و نقلِ موجود در کشور. سامانه ی باروان به صورت خودكار و در مدت زمانی كوتاه نیاز شما را در بهترین شكل ممكن برطرف می‌سازد. این سامانه همه گزینه‌های مطلوب اقتصادی و ایمنی را برای بار و كامیون شما در اختیارتان قرار می‌دهد. باروان در اندیشه جهانی سبز و هم‌پیـمان با حامیان محیـط زیست، می‌کوشد تا هـم‌زمان با رشد اقتصادی، مدیریت و برنامه ریزی حمل و نقل انتشار گازهای گلخانه‌ای را كاهش دهد.

لینک وبسایت: www.bar1.ir

دیدگاهتان را بنویسید