ثبت طرح

کارآفرین گرامی، به منظور ثبت درخواست خود، لطفا به صورت زیر اقدام نمایید:

1- فرم زیر را تکمیل کنید.

2- فایل ارائه به سرمایه گذار را بارگذاری و سپس ارسال کنید.

Click or drag a file to this area to upload.